Ulusal Destek Programları

Ulusal Destek Programları

 • 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
   
 • 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı
   
 • 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
   
 • 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
   
 • 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)
   
 • 1512 - Girişimcilik Destek Programı (BiGG)
   
 • 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
   
 • 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR)
   
 • 1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
   
 • 1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

  BiGG+ KOBİ Mentor Arayüzü

  SAYEM-Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması
   
 • 1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı
   
 • 1707- Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı
   
 • 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

İlgili programlardan önemli görülenlere aşağıda kısaca yer verilmektedir;

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1501- Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır. Proje destek süresi çağrı duyurusunda belirtilir ve Programın Uygulama Esasları gereği 36 ayı aşamaz. Projenin bütçe sınırı, sunulacak proje sayısı sınırı vb. diğer özel koşullar çağrı duyurularında belirtilir. Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece projeler için konu sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarındaki Ar-Ge projeleri için başvuru yapılabilir.

Desteklenen gider kalemleri;
 

 • Personel giderleri,
   
 • Seyahat giderleri,
   
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
   
 • Malzeme ve sarf giderleri,
   
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
   
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

1505 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Programa, Müşteri Kuruluş (KOBİ veya BÜYÜK ölçekli tüm sermaye şirketleri) ve Yürütücü Kuruluş (Üniversite, Araştırma Altyapısı, Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri) ortak başvuru yapabilecektir. Azami destek süresi 24 aydır.

Müşteri kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin % 75'i TÜBİTAK, kalan % 25'i müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Proje başvuru tarihinde müşteri kuruluşun büyük ölçekli olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin % 60'ı TÜBİTAK, kalan % 40'ı müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Proje bütçesinin TÜBİTAK tarafından karşılanacak kısmı 1.000.000 TL ile sınırlıdır.

Müşteri Kuruluş ve TÜBİTAK’ın Yürütücü Kuruluş tarafından açılacak proje özel hesabına aktaracakları tutarlar, proje başlangıç tarihinden başlayacak şekilde tanımlanan 6’şar aylık dönemlerdeki proje giderlerine orantılı olarak ve taksitler halinde yapılacaktır.

Yürütücü Kuruluş, Müşteri Kuruluştan dönemsel bütçenin % 10’unu aşmamak kaydıyla hizmet alabilecektir, bu kapsamda müşteri kuruluş proje sorumlusunun giderleri de desteklenebilecektir. Böylece müşteri kuruluşun projeye sağladığı katkı payının bir bölümü, hizmet alımı karşılığında müşteri kuruluşa geri ödenebilecektir. Farklı üniversitelerden araştırmacılar aynı proje ekibi içinde yer alabilecektir. Proje Teşvik İkramiyesi, 6 aylık dönemlerin teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra proje ekibindeki araştırmacılara ödenecektir.

Desteklenen gider kalemleri;
 

 • Personel Giderleri,
   
 • Sözleşmeli Personel,
   
 • Bursiyer,
   
 • Seyahat Giderleri,
   
 • Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları,
   
 • Hizmet Alımları,
   
 • Malzeme Alımları.
   

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Program kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır. Proje destek süresi çağrı duyurusunda belirtilir ve Programın Uygulama Esasları gereği 18 ayı aşamaz. Proje bütçesi en fazla 1.200.000 TL’dir. İkisi ortaklı olmak kaydıyla firmanın ilk 5 projesinin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Çağrı kapsamında sunulacak proje sayısı sınırı vb. diğer özel koşullar çağrı duyurularında belirtilir. Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece projeler için konu sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarındaki Ar-Ge projeleri için başvuru yapılabilir.

Desteklenen gider kalemleri;
 

 • Personel giderleri,
   
 • Seyahat giderleri,
   
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
   
 • Malzeme ve sarf giderleri,
   
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
   
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.
   

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları (TÜBİTAK, KOSGEB) tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli, katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretiminin artırılması ve bu çerçevede yeni üretim imkan ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılması amaçlanmaktadır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak yatırım projelerinin uçtan uca yönetişim ve destek modeli ile hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için % 60, KOBİ’ler için % 75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen projelerde Kuruluşun Bağımsız Değerlendirme Raporuna ilişkin hizmet alım gideri sadece büyük ölçekli firmalar için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutar kadar desteklenmektedir. Transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilmektedir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında sunularak desteklenen projelerde destek süresi Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı duyurusunda belirtilen proje süresi üst sınırı kadardır.

Desteklenen gider kalemleri;
 

 • Personel giderleri,
   
 • Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri,
   
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
   
 • Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,
   
 • Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
   
 • Malzeme ve sarf giderleri,
   
 • Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri.
   

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol