Acente ve Personel Güncelleme

Acente ve Personel Güncelleme

Sigorta Acentaları bilgi güncelleme işlemleriniz için İTO Merkez Ek Hizmet Binası Sigorta İşlemleri Birimi'ne müracaat edebilirsiniz.

İstanbul Ticaret Odası Ek Hizmet Binası
Üyelik Hizmetleri Müdürlüğü - Sigorta İşlemleri Birimi
Reşadiye Cad. 34112 Eminönü

E-posta: sigorta@ito.org.tr
Telefon: 0212 455 48 30 - 33 - 34

Müdür Levha Kaydı İçin Gerekli Belge ve Şartlar

1. Dilekçe
2. T.C. Kimlik fotokopisi.
3. Arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi; Kişinin adli sicilinde kayıt bulunması halinde mahkeme kararı gerekmektedir.(Aslı alınır)

*E-Devletten alınacak ise
 -Resmi
 -Diğer
 -İTO
Seçilerek sorgulama yapılan belgenin çıktısı alınmalı

*Adliye’den alınacak ise
Resmi Kurum’a hitaben, Arşiv kaydı gözükecek şekilde alınmalı
(Adli Sicil Kaydı için alınan belgelerde Konu: Resmi Kurum ifadesi bulunmalıdır)

4. Adres bilgisi: e-devlet şifresi olanlar www.turkiye.gov.tr adresinden alabilirler, e-devlet şifresi olmayanlar ikametgâh belgesi getirebilirler
5. Diploma. (Aslı,Noter tasdikli sureti veya E-devletten mezuniyet belgesi)
6. SEGEM sertifikası. (Fotokopi alınır)
7. Şirket Müdürü ortak değil ise SSK işe giriş bildirgesi. (Fotokopi alınır)

Şirket müdürlerinin öğrenim ve deneyim süreleri aşağıda belirtilen nitelikler çerçevesinde olmalıdır;

     a.) Dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından Lisans mezunu olan kişilerden 1 yıl 6 ay, iki yıllık yüksekokulun ilgili (Sigorta, Risk, Aktüerya ve Bankacılık ve Sigorta) bölümlerinden mezun kişilerden ise iki yıl deneyim aranmaktadır. 
    b.) Dört yıllık yüksek öğretim kurumlarının sigortacılıkla ilgili bölümlerinden mezun kişilerden deneyim aranmamaktadır.
    c.) Şirketin Ticaret sicil kayıtlarında Müdür’ün “münferiden” yetkili olarak atanması gereklidir. Müştereken yetkilerde, Levhaya kaydedilmek istenen Müdür, müşterek imza yetkilisi olduğu diğer Müdür ile beraber Levhaya kayıt olmak zorundadır. Yönetmeliğin Uygulanmasına ilişkin Genelgenin 4.2 maddesince Bankalar ve özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlarda çalışanların deneyim hesaplaması “SEGEM” sertifikasının alındığı tarihten sonra geçerlidir.
   d.) 14.04.2008 tarihinden önce tüzel kişi acentesinde ortak olduğunu yada gerçek kişi acente olduğunu ticaret sicil kayıtları ile ispatlayanlardan öğrenim düzeyi ve mesleki deneyim şartları muaftır.

Önemli Not:
- Genel müdür, genel müdür yardımcısı, şube müdürü ve Teknik personellerin ikametgâhı, merkez veya şubenin bulunduğu il sınırları içerisinde olmalıdır. Olağan iş akışını etkilemeyecek makul mesafeler de il sınırları kapsamında değerlendirilir.

Müdür Levha Kaydının Silinmesi İçin Gerekli Belgeler ve Şartlar

1- Dilekçe
2- Sgk’lı Çalışanlardan Sgk Çıkış Bildirgesi 
3- Acente Ortaklığı Bulunanlardan, Ortaklığın ve Müdürlüğün Sonlandığını Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

Acentede müdür olarak görev alan Sgk’lı çalışanın, Sgk çıkışının yapılması ya da istifa etmesi halinde Ticaret Sicil Kayıtlarında müdürlüğünün sonlandırılması beklenmeden Levhadan kaydı silinecektir.

Acentede müdür olmakla beraber ortak olan kişilerin, Acentenin Levha kayıtlarında ikinci bir müdürün bulunması halinde talepleri doğrultusunda müdür kaydı sonlandırılacaktır.

Acente ortaklığı sona eren müdürlerin, Levhadaki müdürlük kayıtlarının devam edebilmesi için Sgk girişinin yapılıp, Sgk bildirgesinin Sigorta Birimimize teslim edilmesi gereklidir.

Ticaret Sicil Kayıtlarında müdürlük süresi dolan ve sonlandırılan kişilerin Levhadan müdürlük kaydı kesinlikle silinecektir.

Teknik Personel Levha Kaydı İçin Gerekli Belgeler ve Şartlar

1. Dilekçe
2. T.C. Kimlik fotokopisi.
3. Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi; Kişinin adli sicilinde kayıt bulunması halinde mahkeme kararı gerekmektedir.(Aslı alınır.)

*E-Devletten alınacak ise
 -Resmi
 -Diğer
 -İTO
Seçilerek sorgulama yapılan belgenin çıktısı alınmalı

*Adliye’den alınacak ise
Resmi Kurum’a hitaben, Arşiv kaydı gözükecek şekilde alınmalı
(Adli Sicil Kaydı için alınan belgelerde Konu:  Resmi Kurum ifadesi bulunmalıdır)

4. Adres bilgisi: e-devlet şifresi olanlar www.turkiye.gov.tr adresinden alabilirler, e devlet şifresi olmayanlar ikametgâh belgesi getirebilirler
5. Diploma. (Aslı, Noter tasdikli sureti veya E-devletten mezuniyet belgesi)
6. SEGEM sertifikası. (Fotokopi alınır.)
7. İşe giriş bildirgesi. (Fotokopi alınır.)
8. Teknik personel öğrenim ve deneyim süreleri aşağıda belirtilen nitelikler çerçevesinde olmalıdır;    a.) Lise ve dengi okul 1 yıl, lise ve dengi okul (Sigortacılıkla ilgili meslek okulları) 6 ay, lise ve dengi okul (teknik personel kamu istihdam programı) 6 ay, iki yıllık yüksekokul mezunlarından 6 ay deneyim aranmaktadır.
  b.) iki yıllık yüksekokul (sigortacılık, aktüerya, risk yönetimi ve bankacılık ve sigortacılık)  ve dört yıllık yükseköğretim kurumlarından Lisans mezunu olanlardan deneyim aranmaz. Yönetmeliğin Uygulanmasına ilişkin Genelgenin 4.2 maddesince Bankalar ve özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlarda çalışanların deneyim hesaplaması “SEGEM” sertifikasının alındığı tarihten sonra geçerlidir.
 c.) 14.04.2008 tarihinden önce tüzel kişi acentesinde ortak olduğunu yada gerçek kişi acente olduğunu ticaret sicil kayıtları ile ispatlayanlardan öğrenim düzeyi ve mesleki deneyim şartlarından muaftır.

Teknik personel deneyimleriyle ilgili SSK’dan yazı veya işe giriş-çıkış bildirgeleriyle birlikte hizmet dökümü evrakları alınır.

Teknik Personel Levha Kaydının Silinmesi İçin Gerekli Belgeler

1- Dilekçe
2- Sgk’lı Çalışanlardan Sgk Çıkış Bildirgesi 
3- Acente Ortaklığı Bulunanlardan Ortaklık Değişikliğini Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi


Teknik personel çıkış işlemleri için sigorta@ito.org.tr e-posta adresine başvuru yapabilirsiniz.

Statik IP Değişikliğinde İstenilen Belgeler

1- Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

2- Statik IP belgesi (İnternet servis sağlayıcınızdan temin edebilirsiniz)

Statik IP değişiklik işlemleri için sigorta@ito.org.tr e-posta adresine başvuru yapabilirsiniz.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol