Şubeleşen Acenteler

Şubeleşen Acenteler

Üyelik Hizmetleri Müdürlüğü - Sigorta İşlemleri Birimi 
İstanbul Ticaret Odası Ek Hizmet Binası 
Reşadiye Cad. 34112 Eminönü

E-posta: sigorta@ito.org.tr
Telefon: 0212 455 48 30 - 33 - 34

Şubeleşen Acentelerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

1. Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin en az 300.000,00 TL sermayeye sahip olup ve her bir şube için de sermayelerini 25.000,00 TL artırmaları gereklidir. Acentelerin sermayelerini ticaret sicil kayıtlarında tescil ettirmeleri zorunludur.

Örnek: 4 şubeli bir acentenin 400.000 TL sermayeye sahip olması gereklidir.

2. Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkezlerine genel müdür ve genel müdür yardımcısı olarak iki kişinin kaydedilmesi gereklidir.  Tüzel kişi acenteler genel müdür ve yardımcısını Ticaret Sicili Müdürlükleri kayıtlarında müdür olarak, gerçek kişi acenteler de ticari mümessil ve ticari vekil olarak tescil ettirmesi gereklidir.  (Tüzel şirketlerin mevcut müdürü ile gerçek kişi acentenin sahibi olan kişilerin gnl md. , gnl. md. yrd. , ticari vekil ve mümessillik atamaları için yeniden tescil işlemi yapmalarına lüzum yoktur.) 

3. Her şube için şube müdürü bulundurulma zorunluluğu olup, Sigortacılık Levhasına kayıt olacak Şube Müdürlerinin, Ticaret Sicili Müdürlükleri kayıtlarında tescil edilmesi zorunludur. Bir kişi yalnızca tek şubede müdürlük görevinde bulunabilir.

4. Açılacak olan şubenin tescil işlemi şubenin bulunduğu ilde ki Ticaret Sicili Müdürlüklerinden tescil edildikten sonra şubeleşen acentelerden istenilen belgeler hazırlanarak acentenin merkez kaydının bulunduğu Ticaret Odasına teslim edilmelidir.

5. Şubenin Asgari Fiziki Şartlar Tetkiki için; şubenin sigortacılık levha sistemine kaydı yapıldıktan sonra şubenin açıldığı ildeki Odaya başvuru yapılmalıdır.

6. Genel müdür, genel müdür yardımcısı, şube müdürü ve teknik personelin ikametgâhı çalıştığı ilin sınırları içinde olmalıdır. Olağan iş akışını etkilemeyecek makul mesafeler de il sınırları kapsamında değerlendirilebilir.

Acente Merkezi ve Şubesi İçin İstenen Belgeler
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Şube Teknik Personelleri İçin İstenen Belgeler

1 - Dilekçe

2 - T.C. Kimlik fotokopisi

3 - Arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi; kişinin adli sicilinde kayıt bulunması halinde mahkeme kararı gerekmektedir.

E-Devletten alınacak ise;

- Resmi

- Diğer

- İTO

Seçilerek sorgulama yapılan belgenin çıktısı alınmalı,

Adliyeden alınacak ise;

Resmi Kuruma Hitaben, arşiv kaydı gözükecek şekilde alınmalı.

4 - Adres bilgisi: e-devlet şifresi olanlar www.turkiye.gov.tr adresinden alabilirler, e-devlet şifresi olmayanlar ikametgâh belgesi getirebilirler.

5 - Diploma (Aslı,Noter tasdikli sureti veya E-devletten mezuniyet belgesi)

6 - SEGEM sertifikası. (Fotokopi alınır)

7 - SSK işe giriş bildirgesi. ( Firma ortağı olmayanlar için)

8 - Form A ( Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı tarafından doldurulacak)

9 - Form B ( Şube Müdürü ve Teknik Personel tarafından doldurulacak)

Not:
Genel müdür, genel müdür yardımcısı, şube müdürü ve Teknik personellerin ikametgâhı, görev aldığı il sınırları içerisinde olmalıdır. Olağan iş akışını etkilemeyecek makul mesafeler de il sınırları kapsamında değerlendirilir.


Genel müdür, genel müdür yardımcısı, şube müdürü, teknik personel eğitim düzeyi ve deneyim süreleri aşağıda belirtilmiştir.

GÖREV TANIMLARI

ÖĞRENİM DÜZEYİ

MESLEKİ DENEYİM SÜRESİ

Teknik Personel

Lise ve dengi okul             

1 yıl

Lise ve dengi okul (müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen lise dengi mesleki ve teknik eğitim okulları)      

6 ay

Lise ve dengi okul (teknik personel kamu istihdam programı)

6 ay

İki yıllık yüksekokul         

6 ay

İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*)            

Aranmaz.

Dört yıllık yükseköğretim kurumları            

Aranmaz.

 Gerçek Kişi Acente

Tüzel Kişi Acente Müdürü

Şube Müdürü

İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*)

2 yıl

Dört yıllık yükseköğretim kurumları            

1 yıl 6 ay

Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler)

Aranmaz.

Genel Müdür (Şube Şeklinde Faaliyet Gösteren Acenteler İçin)

İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*)           

7 yıl

Dört yıllık yükseköğretim kurumları            

6 yıl

Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler*)

5 yıl

Genel Müdür Yardımcısı (Şube Şeklinde Faaliyet Gösteren Acenteler İçin)

İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*)           

5 yıl

Dört yıllık yükseköğretim kurumları            

4 yıl

Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler*)

3 yıl

* Sigortacılık ile ilgili bölümler sigortacılık, bankacılık ve sigortacılık, risk yönetimi ve aktüerya bölümleridir.

- 14.04.2008 tarihinden önce sigorta acentesi ortaklığı bulunanlar şube müdürü olmak istemeleri halinde (genel müdür ve genel müdür yardımcılığı hariç), öğrenim düzeyi şartından muaf tutulacaktır.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol