MERSİS Destek Hizmetleri

MERSİS Destek Hizmetleri

07.05.2018 tarihi itibariyle, tüm tescil müracaatlarında MERSİS ’ten de başvuru aranmaktadır. MERSİS başvurularında yaşanan aksaklıkların giderilebilmesi için;

Sicil kayıtlarındaki güncelleme, sorun ve yabancı kişi girişleri için ise Ticaret Siciline Sor alanında bulunan “Ticaret Sicili ve MERSİS Destek Formu” üzerinden destek formu oluşturabilirsiniz.

  • Değişiklik başvuruları,  şirketi temsili yetkililer ya da yetkililerin MERSİS üzerinden vekalet verdiği kişiler tarafından yapılabilir.  Başvuru yapılabilmesi için sözü geçen kişilerin https://mersis.ticaret.gov.tr adresine giriş yaparak MERSİS ’e üye  olmaları gerekir.  Sistemde henüz e-imza zorunluluğu bulunmamaktadır.

  • Başvuru yapacak kişilerin öncelikle sicil kayıtlarındaki unvan, adres, sermaye, ortak, yönetim kurulu, yetkili gibi bilgilerini kontrol etmeleri, eksiklik ya da hata durumunda sicil kayıtlarını güncelletmeleri gerekmektedir. İşlem yapılırken kişilerin TC kimlik no, pasaport no, vergi nolarına dikkat edilmelidir. Aksi taktirde işlemlerinizde hata olabilir ve başvurunuz reddedilebilir.

  • Tescil edilmek üzere ibraz edilecek kararlardaki tescile tabi hususların MERSİS ’e girilerek TSM onayına gönderilmesi ve talep nosunun başvuru dilekçesine yazılması gerekli olup, MERSİS  talebi olmayan tescil başvuruları kabul edilmeyecektir.

  • İçeriğinde tescile tabi husus bulunmayan olağan genel kurullar tescil edilmeyeceğinden, yetkili tarafından imzalanmış dilekçe ekinde, divan heyetince imzalı ve noter tasdikli tutanak ile divan heyetince imzalı hazirun cetveli sicil dosyasına konulmak üzere Eminönü Merkez Bina Evrak Kayıt Servisi’ne teslim edilmelidir.

  • Merkez sicil altında tescil edilen ekişyeri kapanışlarına devam edilecek olup, ekişyeri nakli tescili yapılmayacak, ayrı bir sicil numarası altında şube açılışı başvurusu aranacaktır.

  • Sigorta acenteliği feshi başvurusu yapılabilmesi için daha önce tescil edilen sigorta acenteliği vekaletnamesinin MERSİS ’te güncelletilmesi gereklidir.

  • Yabancı ortak, yetkili, yönetim kuruluna ilişkin MERSİS ’te kaydı bulunmayan yeni kişilerin girişleri, kuruluş başvurularında olduğu gibi  MERSİS  Destek ekibince devam edecektir.

  • Tescil başvurularında yeni tescil içeriğine göre ortak, yönetim kurulu, yetkili gibi kişi girişi bulunmaktaysa bu kişilere ait güncel kimlik fotokopilerinin ibraz edilmesi halinde MERSİS  başvurusundaki hata ve eksiklikler tarafımızdan giderilebilecektir.

  • Başvuru sırasında sorun yaşanmaması için Google Chrome web tarayıcısı kullanımı tavsiye edilir.

  • Güncelleme, yeni giriş ve başvuru sırasında karşılaşılan sorunlar ile ilgili Ticaret Siciline Sor alanında bulunan “Ticaret Sicili ve MERSİS  Destek Formu” üzerinden destek formu oluşturabilirsiniz.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol