MERSİS Destek Hizmetleri

MERSİS Destek Hizmetleri

07.05.2018 tarihi itibariyle, tüm tescil müracaatlarında Mersis’ten de başvuru aranmaktadır. Mersis başvurularında yaşanan aksaklıkların giderilebilmesi için;

Sicil kayıtlarındaki güncelleme, sorun ve yabancı kişi girişleri için ise Ticaret Siciline Sor alanında bulunan “Ticaret Sicili ve Mersis Destek Formu” üzerinden destek formu oluşturabilirsiniz.

  • Değişiklik başvuruları,  şirketi temsili yetkililer ya da yetkililerin Mersis üzerinden vekalet verdiği kişiler tarafından yapılabilir.  Başvuru yapılabilmesi için sözü geçen kişilerin https://mersis.gtb.gov.tr adresine giriş yaparak Mersis’e üye  olmaları gerekir.  Sistemde henüz e-imza zorunluluğu bulunmamaktadır.

  • Başvuru yapacak kişilerin öncelikle sicil kayıtlarındaki unvan, adres, sermaye, ortak, yönetim kurulu, yetkili gibi bilgilerini kontrol etmeleri, eksiklik ya da hata durumunda sicil kayıtlarını güncelletmeleri gerekmektedir. İşlem yapılırken kişilerin TC kimlik no, pasaport no, vergi nolarına dikkat edilmelidir. Aksi taktirde işlemlerinizde hata olabilir ve başvurunuz reddedilebilir.

  • Tescil edilmek üzere ibraz edilecek kararlardaki tescile tabi hususların Mersis’e girilerek TSM onayına gönderilmesi ve talep nosunun başvuru dilekçesine yazılması gerekli olup, Mersis talebi olmayan tescil başvuruları kabul edilmeyecektir.

  • İçeriğinde tescile tabi husus bulunmayan olağan genel kurullar tescil edilmeyeceğinden, yetkili tarafından imzalanmış dilekçe ekinde, divan heyetince imzalı ve noter tasdikli tutanak ile divan heyetince imzalı hazirun cetveli sicil dosyasına konulmak üzere Eminönü Merkez Bina Evrak Kayıt Servisi’ne teslim edilmelidir.

  • Merkez sicil altında tescil edilen ekişyeri kapanışlarına devam edilecek olup, ekişyeri nakli tescili yapılmayacak, ayrı bir sicil numarası altında şube açılışı başvurusu aranacaktır.

  • Sigorta acenteliği feshi başvurusu yapılabilmesi için daha önce tescil edilen sigorta acenteliği vekaletnamesinin Mersis’te güncelletilmesi gereklidir.

  • Yabancı ortak, yetkili, yönetim kuruluna ilişkin Mersis’te kaydı bulunmayan yeni kişilerin girişleri, kuruluş başvurularında olduğu gibi  Mersis Destek ekibince devam edecektir.

  • Tescil başvurularında yeni tescil içeriğine göre ortak, yönetim kurulu, yetkili gibi kişi girişi bulunmaktaysa bu kişilere ait güncel kimlik fotokopilerinin ibraz edilmesi halinde mersis başvurusundaki hata ve eksiklikler tarafımızdan giderilebilecektir.

  • Başvuru sırasında sorun yaşanmaması için Google Chrome web tarayıcısı kullanımı tavsiye edilir.

  • Güncelleme, yeni giriş ve başvuru sırasında karşılaşılan sorunlar ile ilgili Ticaret Siciline Sor alanında bulunan “Ticaret Sicili ve Mersis Destek Formu” üzerinden destek formu oluşturabilirsiniz.
Mersis Yol Haritası İşlemleri

1- ) a. BAŞVURU BAŞLATMA 

       b. BAŞVURU BAŞLATMA 2

2-) AKTİF FİRMA (LİMİTED ŞİRKET) BAŞVURU EKRANI

3-) AKTİF FİRMA (ANONİM ŞİRKET) BAŞVURU EKRANI

4-) AKTİF FİRMA (ŞAHIS) BAŞVURU EKRANI 

5-) TASFİYE HALİNDE FİRMA BAŞVURU EKRANI 

6-) BAŞVURULARDA ÖNCELİKLE KARAR BİLGİSİ EKLENMELİDİR 

7-) BAŞVURULARDA KARAR BİLGİSİ NASIL EKLENİR

8-) UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

9-) UNVAN ÖZEL EKİ 

10-) İŞLETME ADI

11-) ANA SÖZLEŞME TADİLİ OLMADAN ADRES

12-) ANA SÖZLEŞME TADİLİ İLE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

13-) TADİLLE ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE UNUTMAYINIZ

14-) AMAÇ KONU DEĞİŞİKLİĞİ

15-) BAĞIMSIZ DENETÇİ 

16-) HESAP DÖNEMİ DEĞİŞİKLİĞİ 

17-) SÜRE MADDESİ TADİLİ

18-) a. DIŞARIDAN GERÇEK KİŞİ ORTAK EKLEYEREK HİSSE DEVRİ 

        b. DIŞARIDAN TÜZEL ORTAK ALMAK YOLUYLA HİSSE DEVRİ

        c. DIŞARIDAN DIŞ TÜZEL ORTAK ALMAK YOLUYLA HİSSE DEVRİ

        d. DIŞARIDAN ORTAK EKLEYEREK HİSSE DEVRİ 

        e. DIŞARIDAN ORTAK EKLEYEREK HİSSE DEVRİ 

        f. DIŞARIDAN ORTAK EKLEYEREK HİSSE DEVRİ 

19-) MEVCUT ORTAKLAR ARASI HİSSE DEVRİ

20-)  a. LİMİTED ŞİRKET SERMAYE MADDESİ DEĞİŞİKLİĞİ

        b. LİMİTED ŞİRKET SERMAYE MADDESİ DEĞİŞİKLİĞİ 

        c. LİMİTED  ŞİRKET SERMAYE MADDESİ DEĞİŞİKLİĞİ 

        d. LİMİTED ŞİRKET  SERMAYE MADDESİ DEĞİŞİKLİĞİ 

21-)  a. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR ATAMA

         b. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR ATAMA

         c. LİMİTED ŞİRKET GERÇEK KİŞİ MÜDÜR ATAMA

         d. LİMİTED ŞİRKET TÜZEL-DIŞ TÜZEL MÜDÜR ATAMA

         e. LİMİTED ŞİRKET SINIRLI YETKİLİ ATAMA

         f. LİMİTED ŞİRKET TÜZEL KİŞİ ADINA HAREKET EDEN KİŞİ DEĞİŞİKLİĞİ

22-)  a. MÜŞTEREK YETKİ

         b. MÜŞTEREK YETKİDE EKLEME

23-)  a. ANONİM ŞİRKET SERMAYE MADDESİ DEĞİŞİKLİĞİ

         b. ANONİM ŞİRKET  SERMAYE AZALTIMI VEYA ARTTIRIMI

         c. ANONİM ŞİRKET EŞ ZAMANLI  SERMAYE AZALTIMI  ARTTIRIMI

         d. ANONİM ŞİRKET KAYITLI SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ

         e. ANONİM ŞİRKET SERMAYE MADDESİNDEKİ DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

         f. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTTIRIMI

24-) SINIRLI YETKİ DEVRİNE İLİŞKİN İÇYÖNERGE 

25-) GENEL KURUL İÇYÖNERGESİ

26-) ANONİM ŞİRKET TEK PAY SAHİPLİĞİNE GEÇİŞ

27-) ANONİM ŞİRKET TEK PAY SAHİPLİĞİNDEN ÇIKIŞ

28-) ANONİM ŞİRKET TEK PAY SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ

29-) ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYA SAYI VE SÜRE MADDE TADİLİ

30-) a. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU SEÇİMİ

        b. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU SEÇİMİ

        c. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU SEÇİMİ

        d. ANONİM ŞİRKET GERÇEK KİŞİ YÖNETİM KURULU SEÇİMİ

        e. ANONİM ŞİRKET TÜZEL KİŞİ YÖNETİM KURULU SEÇİMİ

        f. ANONİM ŞİRKET  DIŞ TÜZEL KİŞİ YÖNETİM KURULU SEÇİMİ

31-) a. ANONİM ŞİRKET TEMSİL YETKİSİ

        b. ANONİM ŞİRKET MÜŞTEREK YETKİ DAĞITIMI

        c. ANONİM ŞİRKET SINIRLI YETKİLİ ATAMA

        d. ANONİM ŞİRKET TÜZEL YK ADINA HAREKET EDEN KİŞİ DEĞİŞİKLİĞİ

32-) ANONİM ŞİRKET GÖREV DAĞILIMI

33-) a. ANA SÖZLEŞME TADİLLERİ (MADDE EKLE-DÜZENLE YOLUYLA)

        b. ANA SÖZLEŞME TADİLLERİ (ORTAK ALANDAN)

34-) a. TASFİYE GİRİŞ

        b. TASFİYE ADRESİ GİRİŞ

35-) a. İNTERNET SİTESİ ADRESİ TESCİLİ

        b. İNTERNET SİTESİ ADRESİ TESCİLİ

36-) RÜÇHAN HAKKINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARAR TESCİLİ

37-) a. SİGORTA ACENTALIĞI VEKALETNAME TESCİLİ

        b. SİGORTA ACENTALIĞI VEKALETNAME TESCİLİ

        c. SİGORTA ACENTALIĞI VEKALETNAME TESCİLİ

38-) a. SİGORTA ACENTALIĞI FESHİ TESCİLİ

        b. SİGORTA ACENTALIĞI FESHİ TESCİLİ

        c. SİGORTA ACENTALIĞI FESHİ TESCİLİ

39-) a. KAPANIŞ (TERK,TASFİYE SONU,FESİH,ŞUBE KAPANIŞI vb.)

        b. KAPANIŞ (TERK,TASFİYE SONU,FESİH,ŞUBE KAPANIŞI vb.)

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol