TUR-PAK Menşe İspat Belgesi

TUR-PAK Menşe İspat Belgesi

''Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik’' 24.04.2023 tarihli ve 32170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.05.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ekindeki yer alan ve Anlaşma kapsamı  menşeli ürünlerin Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere Odamızca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen belge TUR-PAK Menşe İspat Belgesi olup,TOBB MEDOS sistemi üzerinden elektronik olarak düzenlenen belge Odamızca onaylanmaktadır.

Türkiye menşeli eşyalara ilişkin olarak Pakistan'ın tarife listesine aşağıdaki dokümanlardan ulaşabilirsiniz. 
 

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol