Yatırımlara Proje Bazlı Teşvik Sistemi

Yatırımlara Proje Bazlı Teşvik Sistemi

“Yatırımlara Proje Bazlı Teşvik Sistemi”, ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilecek, arz güvenliğini sağlayabilecek, dışa bağımlılığı azaltabilecek, teknolojik dönüşümü gerçekleştirebilecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek projelerin, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında asgari 50 milyon TL üzerindeki yatırım projelerinin proje bazlı olarak özel destek mekanizmaları ile desteklenmesidir.

Bunların dışında kalan diğer yatırımların ise, asgari 500 milyon Türk Lirası üzerindeki yatırım projeleri, “Yatırımlara Proje Bazlı Teşvik Sistemi proje bazlı olarak özel destek mekanizmaları ile desteklenmektedir.

Yatırımlara Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında;
 

 • KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi veya İstisnası ile KDV İstisnasını içeren “Vergisel Destekler”,
   
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği ile Nitelikli Personel Desteğini içeren “İstihdam Destekleri”,
   
 • Enerji Desteği, Faiz veya Kar Payı Desteği, Sermaye Katkısı ile Hibe Desteğini içeren “Finansman Destekleri”,
   
 • Altyapı Desteği ile Yatırım Yeri Tahsisini içeren “Yatırım Yeri ile İlgili Destekler”,
   
 • İzin, Tahsis, Ruhsat, Lisans ve Tescil Kolaylığı ile Kamu Alım Garantisi içeren “Diğer Destekler”

yatırımcıların istifadesine sunulmaktadır.

Yatırımlara Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamındaki müracaatlar; ülkemiz stratejik hedefleri çerçevesinde belirlenecek yatırım konuları için çağrı usulü ile yatırım projelerinin toplanması, akabinde, çağrı neticesinde toplanan projelerden, çağrıda belirlenen kriterleri sağlayanların değerlendirme sürecine alınarak destek kapsamına alınacak proje/projelerin belirlenmesinin planlanması şeklinde veya konusunda yetkin firmaların belirli bir yatırım için projelerini sunmak üzere davet edilmesi yöntemi çerçevesinde gerçekleştirilebilmektedir.

Yatırımlara Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamındaki süreç;
 

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca müracaatların davet veya duyuru usulü ile toplanması,
   
 • Müracaatların Bakanlık tarafından değerlendirilerek desteklenecek projelerin ve sağlanacak destek unsurlarının belirlenmesi,
   
 • Desteklenmesine karar verilen her bir proje için Destek Kararı niteliğindeki Cumhurbaşkanı Kararı alınması ve
   
 • Destek Kararı alınan projeler için Bakanlık tarafından teşvik belgesi düzenlenmesi


şeklinde ilerlemektedir.


Yatırımlara Proje Bazlı Teşvik Sistemi Uygulayıcı Kurum:

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

https://www.sanayi.gov.tr

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol