İmalat Yeterlilik Belgesi

İmalat Yeterlilik Belgesi

İmalat Yeterlilik Belgesi: Odamızca düzenlenmiş ve halen aktif olan kapasite raporlarına istinaden  firmaların yazılı talebi ile hazırlanan yıllık üretilebilecek ürünlerin adlarını ve miktarlarını gösteren belgedir.

Belge düzenleme bedeli:  510.00- TL'dir.
 

İMALAT YETERLİLİK BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?                       

  • Dilekçe 
     
  • İmza Sirküleri fotokopisi
     
  • Kapasite Raporu sureti 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol