Girişimcilik Destekleri

Girişimcilik Destekleri

Geleneksel Girişimci Destek Programı

Amacı: Girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır. Programa, Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilir.

Geleneksel Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

Destek Unsurları:
 

Gerçek Kişi Statüsünde Kurulmuş Olan İşletmeler

Sermaye Şirketi Statüsünde Kurulmuş Olan İşletmeler

Kuruluş Desteği

5.000 TL

10.000 TL

1.Performans Dönemi*

Toplam Prim Gün Sayısı

2. Performans Dönemi*

Toplam Prim Gün Sayısı

Performans Desteği**

180 - 539 olan işletmeye

5.000 TL

540 - 1079 olan işletmeye 10.000 TL

 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

 360 - 1079 olan işletmeye

5.000 TL

1080 - 1439 olan işletmeye 15.000 TL

 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

Sertifika Desteği

5.000 TL


* Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

İleri Girişimci Desteği

Amacı: Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır. Programa, İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda (İlgili tabloya KOSGEB’in web sitesinden ulaşılabilir) faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

İleri Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

Destek Unsurları:

Gerçek Kişi Statüsünde Kurulmuş Olan İşletmeler

Sermaye Şirketi Statüsünde Kurulmuş Olan İşletmeler

Kuruluş Desteği

5.000 TL

10.000 TL

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği*

  • Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL
  • Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL
  • Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300.000TL

Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği

10.000 TL

1.Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

2. Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

Performans Desteği**

180 - 539 olan işletmeye 5.000 TL

540 - 1079 olan işletmeye 10.000 TL

1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

360 - 1079 olan işletmeye 5.000 TL

1080 - 1439 olan işletmeye 15.000 TL

1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

Sertifika Desteği

5.000 TL

* Destek oranı % 75’tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına 15 puan ilave edilir.

** Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

*** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

İş Planı Ödülü Destek Programı

Amacı: Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ile işbirliği sağlanarak girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında teşvik edilmesi için girişimcilik konulu yarışmalar sonucu başarılı bulunan iş planlarının/iş modellerinin/iş fikirlerinin ödüllendirilerek hayata geçirilmesini sağlamaktır.

Destek Unsurları:
 

İş Planı Ödülü Yarışma Türü

Destek Tutarı

Yükseköğretim kurumları ile gerçekleştirilen

1.’ye 25.000TL

2.’ye 20.000TL

3.’ye 15.000TL

Yurtiçi/yurtdışı kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen yarışmalar kapsamında gerçekleştirilen

İlk 3 için toplamda 100.000TL’ye kadar

Yurtdışı orijinli girişimlerin iş fikirlerine yönelik ödüllü/ödülsüz ulusal/uluslararası yarışmalar kapsamında gerçekleştirilen

100.000TL’ye kadar

KOSGEB tarafından düzenlenen iş planı ödülü

İlk 3 için toplamda 100.000TL’ye kadar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol