Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Girişimlere Yönelik Teşvikler

Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Girişimlere Yönelik Teşvikler

Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım geliştirme odaklı projeleri olan işletmeler, bir projesi olan ve henüz gelir ve kurumlar vergisine tabi bir işletme kurmamış girişimciler ile Teknolojik Ürün Üretimi gerçekleştiren yatırımcılar söz konusu teşvikten yararlanabilir.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) Tanımı: TGB’ler, Ar-Ge çalışmalarını desteklemek ve yüksek teknoloji alanındaki yatırımları çekmek üzere tasarlanmış alanlardır. Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkânlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknopark ya da teknokentler olarak da tanımlanabilmektedir.

Hâlihazırda 63’ü faaliyette olan 84 adet TGB mevcuttur; diğer 21 bölgenin ise onayı alınmış olup yapımı devam etmektedir.

TGB’lerde Yer Alan Girişimlere Sağlanan Teşvik Unsurları;

 • Vergiye Tabi Kazancın Tespitinde İndirim
   
 • Kuluçka merkezinde yer alan girişimler için İndirimli Kira Ücreti uygulaması
   
 • Kazançlar için Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası
   
 • İthal Eşya İçin Vergi ve Harç İstisnaları
   
 • Çalışan Gelir Vergisi Stopajı İstisnası
   
 • SGK Primi İşveren Hissesinin Yarısı Oranında Desteklenmesi
   
 • Temel Bilimler Alanlarında En Az Lisans Derecesine Sahip Personel İstihdamına Yönelik Ücret Desteği
   
 • Yazılım Satışında KDV İstisnası
   
 • Girişim Sermayesi Yatırımlarına Vergisel Teşvik
   
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversite Personeli için TGB’lerde Çalışma İmkânı
   
 • Üniversite Öğretim Üyeleri için TGB’lerde Şirket Kurma, Ortak Olma ve/veya Yönetimlerinde Görev Alma İmkânı
   
 • Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırmada Kolaylık
   
 • Teknolojik Ürün Yatırım İzni


TGB’lere Yönelik Muafiyetler;

 • Yazılım geliştirme, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
   
 • TGB içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2023 tarihin kadar KDV’den muaftır. Bunlara sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, mobil telefonlar ve askeri komuta kontrol sistemlerinde kullanılan yazılımlar dâhildir.
   
 • Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaftır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşamaz.
   
 • Bölgede başlatılıp sonuçlandırılan Ar-Ge projeleri sonucu elde edilen teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırım, işletmeci şirketin uygun bulması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının izin vermesi şartıyla bölge içerisinde yapılabilir.
   
 • 31 Aralık 2023 tarihine kadar SGK primi işveren payının %50'si devlet tarafından karşılanacaktır.
   
 • Ar-Ge, tasarım ve yazılım geliştirme projeleri kapsamında ithal edilecek ürünler gümrük vergisinden, düzenlenecek evraklar ise damga vergisinden muaftır.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol