Hurdaya Ayırma İşlemleri

Hurdaya Ayırma İşlemleri

Ekonomik ömrünü tamamlamış ve kullanılamaz hale gelmiş olan iş makinası sahiplerinin beyanı üzerine Odamız tarafından hurdaya ayırma işlemi gerçekleştirilmektedir.


Hurdaya ayrılacak iş makinaları için gerekli olan evraklar;

  • İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış, iş makinesinin hurdaya ayrılma sebebini de içeren ve hurdaya ayrılmasını talep eden bir dilekçe,
  • İş Makinası Tescil Belgesi aslı,
  • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse)

ÖNEMLİ NOT: Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar, onarımla yenilenseler bile bir daha tescil edilemezler. Ancak, kullanılabilir durumdaki motoru ve diğer parçaları, başka araçlarda kullanılabilir.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol