TIR Karneleri

TIR Karneleri

TIR Birimi TIR karneleri ile ilgili hizmeti Odamız üyesi firmaların yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce  (TOBB) belirlenen diğer Oda üyesi firmalara da vermektedir.

TIR Sisteminde çalışmak isteyen firmaların sisteme kabul işlemleri, karne talepleri ve ödemeleri elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

Başvuru işlemleri https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa adresinden yapılacaktır.

Firmanın elektronik ortamda doldurması gereken belgeler yukarıda belirtilen web adresinden firma yetkilisinin elektronik imza yöntemi ile yapılacaktır.

Yapılan başvurunun sonuçlanmasını müteakip firma başvurusu yine elektronik ortam üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilecektir. Bilahare Birliğin onay vermesi neticesinde  firma TIR sistemine kabul edilecektir.

TIR karne kullanımı Birlikçe uygun görülen firmalara türlerine göre aşağıdaki fiyatlar üzerinden satışı yapılır.

  • 6 yapraklı TIR karnesi       :    1.900.-TL.
  • 16 yapraklı TIR karnesi     :    3.500.-TL.
  • TIR+yaprağı                       :   1.340.-TL.

Dağıtımı yapılan TIR karneleri kullanıldıktan belirli bir süre sonunda iade edilmeleri gerektiğinden kontrol edilerek iade alınır.

Türk firmalarının yanı sıra TIR Sistemi içinde faaliyet gösteren yabancı ülke firmalarına da gerekli şartları yerine getirmeleri halinde karne verilebilir.

Yabancı ülke firmalarına verilen karneden 150 USD. Karşılığı karne bedeli, 10  İsviçre frangı karşılığı sigorta pirimi ayrıca Oda hissesi tahsil edilir.

TIR karnesi alan firmaların Katma Değer Vergisi Uluslararası Taşımacılık İstisnasından faydalanabilmesi için Vergi Dairesi’nce istenen tasdikli TIR karne sayfası fotokopisi, firmanın talep etmesi halinde TIR karnelerinin iadesi sırasında ilgili firmaya Odamızca verilir.

TIR karnesi satış işlemi Eminönü merkez biriminden ve ayrıca haftanın bir günü (Çarşamba) Maltepe Hizmet Biriminden yapılmaktadır.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol