Fatura Tasdik İşlemleri

Fatura Tasdik İşlemleri

Devlete ait inşaat işlerinde kullanılan ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen inşaat işleri rayiç fiyat listelerinde bulunmayan mallarla ilgili olarak düzenlenen faturalara, tarihleri itibariyle rayicine uygunluk tasdik işlemleri yapılır.

Fiyat tespit usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden, nakliye, işçilik, montaj dahil faturalar ile proforma faturalar alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden tasdik edilmemektedir.

Ancak, birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalarda işin tamamının belirtilmesi halinde bu faturaların onaylanması mümkündür.


Ayrıca, Oda Muamelat Yönetmeliğinin 38.maddesinde yer alan “faturaların onayı, satışı yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer odası veya şubesi tarafından yapılır.” hükmü gereğince İstanbul harici faturalar Odamızca onaylanmamaktadır.

Başvuru Belgeleri
 

  • Fatura tasdik isteğinin hangi kamu kurum ve kuruluşunun hangi işi ile ilgili olduğunun belgelenmesi zorunluluğu nedeniyle;
    1. İşveren konumundaki ilgili kamu kurum ve kuruluşunun, fatura onayı isteğine ilişkin, Odamızı muhatap başvuru yazısı örneği
    2. Bu mümkün olmadığı takdirde, yüklenici firma ile ilgili kamu kurum ve kuruluşunun yapmış olduğu sözleşmenin, işin mahiyetini belirtir imzalı sayfalarının suretleri verilmelidir.
  • İstanbul firması tarafından düzenlenmiş faturanın aslı ve fotokopisi,
  • Fatura içeriği ürün/üretimlere ilişkin detaylı bilgi (teknik çizim, katalog, numune vs.)
  • Fatura tasdik ücretinin Odamız veznesine yatırılması gereklidir.


Tasdik Ücretleri


Fatura tasdik ücreti faturanın KDV’siz tutarı üzerinden alınır.

 0,01 - 500,00 TL arası

 85,00.-TL

 500,01 - 10.000,00 TL arası

 170,00.-TL

 10.000,01 - 50.000,00 TL arası

 510,00.-TL

 50.000,01 - 250.000,00 TL arası

 850,00.-TL

 250.000,01 - 500.000,00 TL arası

 1.275,00.-TL

 500.000,01 TL - ve üzeri

 1.700,00.-TL

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol