T.T.S. Gazetesi Sureti

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sureti

Türk Ticaret Kanunu’nun 37.maddesinin son fıkrası, ticaret siciline kayıt edilen hususlardan ilan edilmesi gerekenlerin Hükümet merkezinde bütün Türkiye’ye ait sicil kayıtlarını ilana mahsusu gazete ile yapılmasını hükme bağlamıştır.

Gazetede, kanun ve tüzüklerin emrettiği diğer ilanlar ve mahkemeler, resmi daireler ve kamu tüzel kişileri tarafından ticaret işleriyle ilgili olarak verilen ilanlar ve iflas memuru tarafından hazırlanan iflas ve konkordataya ait kazai kararlar da yayınlanmaktadır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (TTSG)  ilanları Hizmet Birimlerimiz den ilan ücreti alınmak kaydıyla kabul edilir ve aynı gün akşamı TTSG’ne gönderilir.

TTSG’de yayınlanan ilanların ücretleri Ticaret Bakanlığı’nın onayından sonra ve TTSG’de bu tarifenin yayınlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girmektedir.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan ticaret sicil gazeteleri, Online İşlemler'den e-imzalı şekilde alınabilir.

Ücrete tabidir.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol