Mümessillik / Distribütörlük Belgesi

Mümessillik / Distribütörlük Belgesi

Odamız, aşağıdaki belgeleri tamamlamaları halinde talep edilen üyelerimize Kamu Kurumlarına verilmek üzere “yetkili temsilcilik belgesi/mümessillik-distribütörlük belgesi” düzenler.

Başvuru Belgeleri

  • Başvuru dilekçesi (firma kaşeli ve imzalı)
  • Firmaya verilen yetkili temsilcilik (mümessillik-distribütörlük) yazısı (İngilizce) ve noter onaylı Türkçe tercümesi,
  • Firmaya ait apostilli konsolosluk yazısı,
  • Taahhütname,
  • Belge ücreti 150.-TL Odamız veznesine yatırılır.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol