Job Group Nace Codes

Nace Description Number of Company
41.10.01 Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç) 2002
41.10.03 İşyeri yapı kooperatiflerinin faaliyetleri 207
42.99.04 Doğalgaz işleme tesisleri inşaatı 37
43.29.05 Parmaklık ve korkuluk tesisatı işleri (metal yangın merdivenlerinin kurulumu dahil) 77
43.31.01 Sıva işleri (binalarda veya diğer inşaatlarda iç ve dış sıva veya alçı sıva işleri ile alçıpan işleri vb.) 580
43.99.01 Yapısal çelik bileşenlerin kurulması işleri (bina, köprü, gezer vinç veya elektrik iletim kulesi gibi diğer yapılar için prefabrik yapısal çelik bileşenlerin kurulması vb.) 608
43.99.03 Açık yüzme havuzlarının inşaatı 196
43.99.05 İnşaatlarda beton işleri (kalıp içerisine beton dökülmesi vb.) 408
43.99.07 İnşaat iskelesi ve çalışma platformunu kurma ve sökme işleri 214
43.99.11 İnşaat amaçlı kazık çakma ve temel inşaatı işleri (forekazık çakma dahil) 325

Social Media

ITO Symbol