Job Group Nace Codes

Nace Description Number of Company
17.21.12 Kağıt veya mukavvadan koli, kutu ve benzeri muhafazaların imalatı 1290
17.23.07 Kağıt veya mukavvadan dosya, portföy dosya, klasör ve benzerlerinin imalatı 78
17.23.08 Kullanıma hazır basım ve yazım kağıdı ile diğer kağıt ve mukavvaların imalatı (basılı olanlar hariç) 97
17.23.09 Baskısız zarf, mektup kartı, yazışma kartı ve benzerlerinin imalatı 32
17.29.01 Kağıt veya mukavvadan etiketlerin imalatı 530
17.29.04 Jakar makinelerinde kullanmak için kağıt ve mukavvadan kartlar ile kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları imalatı (bobin, tabaka/disk halinde) 10
23.99.07 Amyantlı kağıt imalatı 1
46.18.04 Kağıt ve karton (mukavva) ile ilgili belirli ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar 1117
46.76.02 Dökme halde kağıt ve mukavva toptan ticareti (dökme gazete kağıdı, sigara kağıdı, mukavva, karbon kağıdı, tuvalet kağıdı, peçete, vb.) 367
47.62.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti 1647

Social Media

ITO Symbol