Job Group Nace Codes

Nace Description Number of Company
65.11.02 Hayat sigortası faaliyetleri 66
65.12.13 Hayat sigortası dışındaki sigortacılık faaliyetleri (sağlık, yangın, motorlu taşıt, konut, tarım, denizcilik, havacılık, kaza, doğal afet, ulaştırma, nakliyat, para kaybı, borçlanma, mali sorumluluk, vb.) 1228
65.20.01 Reasürans faaliyetleri (sigorta şirketleri tarafından taahhüt edilen sigorta poliçelerine ilişkin riskin üstlenilmesi) 38
65.30.01 Emeklilik fonu faaliyetleri 25
66.21.01 Risk ve hasar değerlemesi faaliyetleri (sigorta eksperliği dahil) 636
66.22.01 Sigorta acentelerinin faaliyetleri 6775
66.22.02 Sigorta brokerlarının faaliyetleri 298
66.29.01 Aktüerya faaliyetleri 11
66.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler (kurtarılan sigortalı eşyanın idaresi, vb.) 27

Social Media

ITO Symbol