Job Group Nace Codes

Nace Description Number of Company
35.11.19 Elektrik enerjisi üretimi 5099
35.13.01 Elektrik enerjisinin dağıtımı (üretim kaynağından veya iletim sisteminden son kullanıcıya iletim sistemiyle taşınan elektrik enerjisi dağıtım sisteminin işletilmesi) 300
35.14.03 Elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri 44
35.14.04 Kullanıcılara yönelik elektrik ticareti (komisyoncular ve acenteler ile elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının faaliyetleri hariç) 178
35.14.05 Elektrikli araçlar (otomobil, motosiklet, dizüstü bilgisayar, cep telefonu vb.) için şarj istasyonlarının faaliyetleri 43
35.21.01 Doğalgaz dahil, çeşitli türdeki gazlardan arındırma, karıştırma, vb. işlemlerle kalorifik değerde gazlı yakıtların üretimi 32
35.22.01 Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı (her çeşit gazlı yakıtın, ana boru sistemiyle dağıtımı ve tedariki) 82
35.23.01 Ana şebeke üzerinden kullanıcılara yönelik gaz ticareti (komisyoncular ve acenteler hariç) 34
35.23.02 Diğer işletmeler tarafından işletilen gaz dağıtım sistemleri aracılığıyla, gaz satışını düzenleyen gaz komisyoncuları veya acentelerinin faaliyetleri 47
35.30.21 Buhar ve sıcak su üretimi, toplanması ve dağıtımı 21

Social Media

ITO Symbol