Job Group Nace Codes

Nace Description Number of Company
69.20.01 Mali müşavirlik hizmetleri 1537
69.20.02 Muhasebe ve defter tutma faaliyetleri 463
69.20.03 Vergi danışmanlığı ve vergi beyannamesinin hazırlanması faaliyetleri 129
69.20.04 Yeminli mali müşavirlik faaliyetleri 821
69.20.05 Mali denetim faaliyetleri 244

Social Media

ITO Symbol