Job Group Nace Codes

Nace Description Number of Company
68.10.01 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.) 1701
68.20.02 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.) 7832
68.31.01 Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.) 19155
68.31.02 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri 1916
68.32.02 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul yönetimi faaliyetleri (site yöneticiliği, mobil ev alanlarının, müşterek mülkiyetli konutların, devre mülklerin, ikamet amaçlı olmayan mülklerin, vb. yönetimi) 901
68.32.03 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan kira toplama faaliyetleri 67
68.32.04 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan apartman yöneticiliği 43

Social Media

ITO Symbol