Job Group Nace Codes

Nace Description Number of Company
23.99.01 Asfalttan ve benzeri malzemelerden yapılan ürünlerin imalatı (çatı yapımında veya su yalıtımında kullanılan bitüm esaslı keçeler dahil) 49
23.99.02 Mineral ses/ısı izolasyon malzemelerinin imalatı (cüruf yünleri, taş yünü, madeni yünler, pul pul ayrılmış vermikulit, genleştirilmiş kil, soğuk tandiş plakası, vb. ısı ve ses yalıtım malzemeleri) 136
38.11.02 İnşaat ve yıkım atıklarının, çalı, çırpı, moloz gibi enkazların toplanması ve kaldırılması 153
43.34.01 Binaların iç ve dış boyama işleri 397
43.34.02 Cam takma işleri 134
43.34.03 Bina dışı yapıların boyama işleri 38
43.39.02 Yeni binaların inşaat sonrası temizliği 213
43.99.10 Baca ve sanayi fırınlarının inşaatı ve kurulması (fırınlar için yanma odasına ateş tuğlası döşenmesi işleri dahil) 40
43.99.13 İnşaat demirciliği (inşaat demirinin bükülmesi ve bağlanması) 28
43.99.14 Prefabrik yapıların montajı ve kurulması (prefabrik binalar hariç her çeşit prefabrik sokak düzeneklerinin (otobüs durağı, telefon kulübesi, bank vb.) kurulumu vb.) 43

Social Media

ITO Symbol